آزمون جامع ناظران و سرناظران حوزه راه و راه‌آهن


این آزمون در پنج بخش برگزار می‌گردد که سوالات تخصصی دفترچه‌ی آزمون برای آنها متفاوت است:
الف- ناظران رشته راه، ب- سرناظران رشته راه، ج- ناظران رشته راه آهن، د- سرناظران رشته راه‌آهن، ه- نقشه‌برداران
بنابراین در انتخاب آزمون نهایت دقت را بفرمایید. لازم به ذکر است که هزینه ثبت نام عودت داده نخواهد شد. همچنین دقت فرمایید که به هیچ وجه شرکت و یا پذیرش در این آزمون هیچ گونه تعهدی برای ارجاع کار برای هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی ایجاد نمی‌نماید.

زمان برگزاری آزمون نهم اسفندماه سال جاری است و همانطور که در راهنمای ثبت‌نام هم به روشنی قید گردیده است، اکیداً توصیه می‌شود که داوطلبان عزیز تنها در یک رشته (راه یا راه‌آهن) و تنها در یک حیطه کاری (ناظر یا سرناظر) در آزمون شرکت نمایند.