آزمون جامع ناظران و سرناظران حوزه راه و راه‌آهن

این آزمون در پنج بخش برگزار می‌گردد که سوالات تخصصی دفترچه‌ی آزمون برای آنها متفاوت است:

ادامه مطلب

دوره مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)

8 ساعت مجازي - 14 و 21 مرداد - دو جلسه 4 ساعته (صبح) 8 ساعت مجازی- 31 تیرماه - دو جلسه 4 ساعته (صب...

ادامه مطلب

اخلاق حرفه‌ای

8 ساعت مجازی - 27 تیرماه و 3 مردادماه- دو جلسه 4 ساعته - 16:30 الی 20:30 عصر

ادامه مطلب