تماس با ما

مجری طرح: جامعه مهندسان مشاور ایران
ناظر عالی: شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
آدرس: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه

  • تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره 25، ساختمان جامعه

  • 021-22077162 021-22406260 داخلی 140

  • info@saramad.org